தொடர்பு கொள்ள

இளந்தமிழகம் இயக்கம்
42/21 மேட்டு தெரு,
தண்டீஸ்வரன் நகர்,
வேளச்சேரி,
சென்னை – 600 042,
தமிழ்நாடு.

தொடர்பு எண் : +91-0950018661, +91-9941931499
மின்னஞ்சல் : ilanthamizhagamiyakkam@gmail.com